Bewezen succes op lange termijn

Wij zijn altijd al overtuigd geweest van de werking van ons voedingsprogramma en hebben daarom ingestemd met een wetenschappelijk onderzoek om het stofwisselingsproramma van Metabolic Balance te evalueren. 

In december 2010 is het onderzoek gepubliceerd in "Journal of Nutrition and Metabolism".  Uitgevoerd door de afdeling voor kwaiteitsmanagement en sociale geneeskunde van medisch centrum van de Albert-Ludwigs-Universiteit Freiburg.

Een algemeen aanvaarde maatstaf om succes op de lange termijn te meten voor programma's om gewicht te verminderen, is dat het uitgangsgewicht minimaal 5% moet zijn verminderd en over een periode van minstens een jaar moet zijn behouden. Het onderzoek laat zien dat het stofwisselingsprogramma van Metabolic Balance een zeer werkzaam programma is voor gewichtsverlies, omdat meer dan 50% van deelnemers langer dan een jaar 5% gewichtsverlies hadden. Zoals je kunt voorstellen heeft dit langdurige gewichtsverlies ook een positief effect op de levenskwaliteit. Daarnaast waren de wetenschappers evenzeer verrast door de verbetering van de bloedwaarden van de deelnemers in het verloop van het onderzoek, als ook door de duidelijke verbetering van de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit die de deelnemers rapporteerden.

Vind je het leuk om het onderzoek zelf te lezen in "Journal of Nutrition and Metabolism", klik dan hier.

Verbeterde kwaliteit van leven

Van de deelnemers aan het Metabolic Balance programma voldeed 62,5% aan de voorwaarden voor lange termijn succes. Naast deze 62,5% die 5% gewichtverlies bereikte, verloor in totaal 31,1% van de deelnemers aan het programma, meer dan 10%, dus meer dan het dubbele van dit aanbevolen gewicht.

De positieve veranderingen in de bloedwaarden die uit de onderzoeksresultaten naar voren kwamen, worden geassocieerd met gewichtsverlies. Een andere positieve uitkomst van het onderzoek kwam uit de vragenlijsten naar voren: deelnemers gaven aan een duidelijke verbetering van hun gezondheid en kwaliteit van leven te ervaren.

Bij de start van het onderzoek gaf slechts 38% van de deelnemers aan dat hun kwaliteit van leven op geen enkele manier beperkt was. Na een jaar onderzoek en dus een jaar deelname aan Metabolic Balance, was deze groep gegroeid naar 68%. Ter vergelijking:  van de gemiddelde populatie voelt 75% zich tevreden. 

In dezelfde onderzoeksgroep meldde 27% ernstige gezondsproblemen. Na een jaar was dit cijfer gedaald tot 11,3% dicht bij het landelijk gemiddelde van 10%.

Nog meer onderzoeksresultaten ...

Wat verder uit het onderzoek naar voren kwam, is dat de systematische verandering in het voedingspatroon door middel van Metabolic Balance, de symptomen van het metabool syndroom (obesitas, diabetes, hypertensie en stoornissen in de vetstofwisseling) aanzienlijk verminderden. Van de deelnemers aan het onderzoek, die bij de start van het Metabolic Balance programma aan de criteria van metabool syndroom voldeden, kwam 76% van hen na een jaar niet meer in aanmerking voor deze diagnose. Wil je de pdf lezen, klik dan hier.

 

Begeleider vinden

Vind een begeleider bij jou in de buurt.